Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Logoped

Centralt placerad logoped i Osby kommun är en del av förskolans- och grundskolans Centrala barn- och elevstödsenhet. Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Logopeden erbjuder stöd till kommunens förskolor och skolor i frågor som rör tal-, språk- och kommunikationsutveckling.

 

Uppdraget kan innefatta:

  • Handledning/konsultation till personal i syfte att stärka kompetensen i frågor som rör tal-, språk- och kommunikationsutveckling.
  • Observationer i barn- och elevgrupp i syfte att utveckla arbetssätt och lärmiljö utifrån ett språk- och kommunikationsperspektiv.
  • Kartläggning av språklig förmåga. Görs i samråd med rektor och vårdnadshavare inför skolans planerade insatser (OBS diagnos ställs ej av logoped i CBE).​
  • Handledning till personal kring enskild tal- eller språkträning.
  • Stöd till personal i fråga om barns och elevers läs- och skrivutveckling.
  • Stöd till personal vid införande av åtgärder efter regionens utredningar kring språk-, läs- och skriv.
  • Stöd till personal kring stamning och talflytsstörningar. Behandling sker på logopedmottagning.
  • Representera det logopediska perspektivet i det övergripande elevhälsoarbetet.
  • Kompetensutveckling för personal.
  • Samarbete med externa kontakter.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola eller skola.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.