Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Missbruk och beroende

För dig som fyllt 18 år och har missbruksproblem finns vi på vuxenmottagningen. Du är välkommen att kontakta oss för råd och stöd. Du når socialsekreterare via kommunens kontaktcenter, 0479-52 80 00.

När du hör av dig

Vid kontakt med socialsekreterare görs bedömning av behov av insats. Om insats beviljas anpassas denna till de individuella behoven hos den enskilde. Frågor och funderingar från allmänheten tas även emot av socialsekreterare.

Socialtjänsten i Osby kommun har social jour i samarbete med Kristianstads kommun. Om du behöver akut socialt bistånd, råd eller stöd och inte kan vänta till ordinarie öppettider, vänder du dig dit.

Sociala jouren, telefon: 044 - 775 78 78.

Sociala jouren är aktiv måndag till torsdag från klockan 16.30 - 08.00 och fredag från klockan 15.00 till måndag klockan 08.00. Sociala jouren är även aktiv på röda dagar samt storhelger dygnet runt.

Öppenvården i Osby

Här jobbar våra två behandlare Elinore och Anny.

Vi erbjuder behandlingssamtal på bistånd till dig med beroendeproblematik (för utredning ta kontakt med missbrukshandläggarna).

Är du orolig för att du kanske håller på att utveckla eller har fastnat i ett skadligt bruk/beroende? Då erbjuder vi rådgivande samtal utan bistånd upp till fem gånger.

Anhörigstöd – till dig som är anhörig till en person som fastnat i ett missbruk/beroendePDF

Är du anhörig till en person med beroendeproblematik hänvisar vi dig till vår anhöriggrupp eller våra rådgivande samtal.

Anhöriggrupp - för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik

Känner du oro för en anhörig? det kan vara ditt barn, din man eller en nära vän osv.

Att stå bredvid en person som fastnat i ett beroende är både smärtsamt och förtvivlat och även du kan behöva stöd i din situation. Du är varmt välkommen till vår anhöriggrupp, klicka på länken för information. Våra behandlare erbjuder även rådgivande samtal enskilt.

För att komma i kontakt med behandlarna hänvisar vi dig till Osby kommuns kontaktcenter telefon 0479 - 52 80 00.

Kontakt

  • Osby Kommun
    Västra Storgatan 35
    283 31 Osby

    0479-52 80 00

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.