Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Val

Att rösta är det viktigaste verktyg du som medborgare har för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig. Här hittar du information om allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Europaparlamentet. Nästa val är till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 13 september 2026.

EU- val 2024

Den 9 juni 2024 hölls det val till Europaparlamentet, EU-val. Då medborgare i Sverige och de andra EU-länderna valde vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta beslut i parlamentet. Resultaten från valet kan du se på Valmyndighetens hemsida. Sök på den kommun du vill veta mer om.

Resultat från EU-val 2024 - valmyndigheten.se

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. EU-valet innebär att EU:s medlemsländer väljer ledamöter till Europaparlamentet. Europaparlamentet är världens enda direktvalda institution och lagstiftar tillsammans med Europeiska unionens råd.

Vem kan rösta i EU-valet?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni, och
 • svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj.

Allmänna val

Vart fjärde år hålls allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. Valen sker alltid den andra söndagen i september. Nästa val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige är den 13 september 2026.

Vem kan rösta i de allmänna valen?

Du har rösträtt till de allmänna valen om du är folkbokförd i kommunen och har fyllt 18 år senast på valdagen. Du ska också:

 • vara svensk medborgare eller
 • vara medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island eller
 • vara medborgare i en stat utanför EU och ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Rösträtten bestäms 30 dagar före valdagen. På Valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om rösträtt och röstlängd.

Rösträtt och röstlängd - Valmyndigheten

Vem ansvarar för vad?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. De svarar även för röstlängder och röstkort. Sveriges kommuner ansvarar via sina valnämnder för genomförandet av de allmänna valen. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val. På följande länkar kan du läsa mer om valet och om Osby kommuns Valnämnd.

Valmyndigheten

Valnämnden

Kontakt

 • Osby Kommun
  Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
  0479-52 80 00
  kommun@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Blå bakgrund och gula stjärnor. text där det står Använd din röst