Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Livsmedel

Den kommunala tillsynsverksamheten enligt livsmedelslagstiftningen utövas i Osby kommun av miljö-och byggnämnden genom miljö- och byggförvaltningen. Avsikten med tillsynen är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs, att konsumenten skyddas mot hälsorisker och det som erbjuds stämmer överrens med det man får.

I tillsynsarbetet ingår registrering av nya livsmedelslokaler och regelbunden tillsyn över verksamheter som hanterar livsmedel. Vid inspektioner kontrolleras bland annat hantering av livsmedel, skötsel av lokaler och utrustning, temperaturer. Även provtagning av livsmedel förekommer.

Starta livsmedelsföretag

Innan du startar upp din verksamhet måste du kontakta miljö- och byggförvaltningen för att få verksamheten registrerad. Anmälningsblankett hittar du under fliken blanketter på Osby
kommuns förstasida. För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument en viktig resurs i vårt arbete.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du...

  • Har blivit sjuk av mat du ätit ute på restaurang, gatukök eller liknande.
  • Tycker att livsmedel hanteras olämpligt i någon verksamhet.
  • Har frågor om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel.
  • För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument  en viktig resurs i vårt arbete.

OBS! Glöm inte att registrera din livsmedelsanläggning minst 2 veckor innan verksamheten startas.

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Kontrollmyndigheten ska besluta om sanktionsavgift när man upptäcker:

  • att livsmedelsanläggningar saknar registrering hos kommunen
  • brister när det gäller krav på dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk.