Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa är en av våra stora framtidsfrågor. Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull och att de kan använda sina resurser. Det handlar också om att känna sig delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Insatser för dig med psykisk ohälsa utformas ofta i samverkan mellan olika myndigheter och är till för att hjälpa dig att få ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om stöd från kommunen i form av sysselsättning och boendestöd, behandling inom sjukvården eller insatser från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Är läget akut ska du ringa 112. Är du över 18 år kan du även vända dig till akutmottagningen på vuxenpsykiatrin i Kristianstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som har en psykisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i din vardag och är över 18 år kan få ett personligt ombud. Personligt ombud har en fristående ställning gentemot myndigheter och arbetar utifrån den enskildes egna önskemål och behov. Personligt stöd samt hjälp att samordna samhällets vård- och stödinsatser ska ge den enskilde självständighet och förbättrade levnadsvillkor. Osby kommun har genom avtal lämnat uppdraget att utföra tjänsten personligt stöd till psykiskt funktionshindrade till ideella föreningen Personligt Ombud i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.