Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avgifter

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utan hänsyn till omsorgstid som en procentandel av familjens sammanlagda  bruttoinkomst upp till ett maximalt avgiftsbelopp (50 340 kronor per månad). Avgift uttages 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan ledighet. Avgiften avser innevarande månad.

Förskola och pedagogisk omsorg‌

Enda eller yngsta barnet

3% av familjens samlade inkomster, maximalt 1510 kronor/månad

Andra barnet

2% av familjens samlade inkomster, maximalt 1007 kronor/månad

Tredje barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 503 kronor/månad

Fjärde barnet

Ingen avgift


Fritidshem

Enda eller yngsta barnet

2% av familjens samlade inkomster, maximalt 1007 kronor/månad

Andra barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 503 kronor/månad

Tredje barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 503 kronor/månad

Fjärde barnet

Ingen avgift


Hur räknar jag ut vilken avgift jag ska betala?

För att räkna ut vilken avgift du ska betala, multiplicerar du familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad (maximalt 50 340 kronor) med aktuell procentsats enligt ovan. Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2, och så vidare.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.