Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avgifter

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utan hänsyn till omsorgstid som en procentandel av familjens sammanlagda  bruttoinkomst upp till ett maximalt avgiftsbelopp (49 280 kronor per månad). Avgift uttages 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan ledighet. Avgiften avser innevarande månad.
Den 1 januari 2021 höjs avgiftsnivån för maxtaxan till 50 340 kronor/månad. Högsta belopp att betala finns i parentes i rutan nedan.

Förskola och pedagogisk omsorg‌

Enda eller yngsta barnet

3% av familjens samlade inkomster, maximalt 1478 kronor/månad (från 1 januari 2021: 1510 kronor/månad)

Andra barnet

2% av familjens samlade inkomster, maximalt 986 kronor/månad (från 1 januari 2021: 1007 kronor/månad)

Tredje barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 493 kronor/månad (från 1 januari 2021: 503 kronor/månad)

Fjärde barnet

Ingen avgift


Fritidshem

Enda eller yngsta barnet

2% av familjens samlade inkomster, maximalt 986 kronor/månad (från 1 januari 2021: 1007 kronor/månad)

Andra barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 493 kronor/månad (från 1 januari 2021: 503 kronor/månad)

Tredje barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 493 kronor/månad (från 1 januari 2021: 503 kronor/månad)

Fjärde barnet

Ingen avgift


Hur räknar jag ut vilken avgift jag ska betala?

För att räkna ut vilken avgift du ska betala, multiplicerar du familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad (maximalt 49 280 kronor) med aktuell procentsats enligt ovan. Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2, och så vidare.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.