Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

SFI

Utbildningen Svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket. Du har rätt att läsa svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år. Du ska bo i Sverige och sakna sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen kan ge dig.

Exempelbild

Vem får studera på SFI?

Du är välkommen att ansöka till sfi om du från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16:

 • saknar grundkunskaper i svenska
 • bor i Sverige

För dig som är flykting från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet
Du som omfattas av massflyktsdirektivet är välkommen att lämna din ansökan till SFI. Utbildning i SFI kan sökas från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 18 år.

Massflyktsdirektivet gäller:

 • ukrainska medborgare som har bott i Ukraina
 • personer som har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina
 • familjemedlemmar till någon av de två ovanstående.

Studieupplägg - dagtid

Alla studievägar erbjuds på dagtid, sammanlagt 15 timmar i veckan. Studierna räknas som heltid, 100%.

Studieupplägg - distans

För dig som studerar SFI kurs C och D erbjuder vi möjlighet att läsa SFI på distans. Distanskursen erbjuds dig som arbetar minst 50% eller har annan aktivitet dagtid. Vid inskrivningen ska den studerande uppvisa arbetsgivarintyg. Kommunikationen mellan lärare och elev sker via dator och telefon samt vid en obligatorisk träff per vecka på kvällstid. Då utbildningen till största del sker digitalt måste du ha tillgång till egen dator och internet samt färdigheter att använda dator. Studierna räknas som deltid, 30%. Den elev som inte har tillräckliga datorkunskaper, är inaktiv med studierna eller uteblir från kvällsträffarna riskerar att bli utskriven.

Information om distanskursen för kvällselever!

 • Kursen erbjuds elever som inte kan studera dagtid på SFI. Det betyder att du jobbar eller är föräldraledig med barn under ett år.
 • Du studerar kurs C eller kurs D på SFI.
 • Du ska komma till skolan en kväll i veckan. Vi träffas på tisdagar mellan klockan 17.00-19.30.
 • Du måste ha en dator/surfplatta och Internet hemma.
 • Du måste ha färdigheter att använda dator/surfplatta.
 • Du ska studera minst 5 timmar varje vecka.

Individuell studieplan

Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Av den framgår vilka kurser du ska läsa, när de börjar och slutar samt vad ditt studiemål är. Kontakta studie- och yrkesvägledaren vid kursstart för att få ut en kopia på din individuella studieplan.

Betyg

Betyg ges efter varje avslutad kurs.

Kostnader/studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri. SFI ger inte rätt till studiemedel från CSN. Studiematerial i form av bok finns för utlåning samt inloggning till digitalt läromedel erhålles.

Kombinera studier

Studierna kan kombineras med vuxenstudier på grundläggande eller gymnasial nivå, med praktik, med arbete eller Arbetsförmedlingens etableringsinsatser.

Aktuella kurser

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar och de riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål.
Studieväg 1: kurs A, B, C och D.
Studieväg 2: kurs B, C och D.
Studieväg 3: kurs C och D.

Ansökan

Klicka här och gör din ansökan.

Observera att detta endast är en ansökan. Efter mottagen ansökan skrivs du upp på vår kölista. Kommer man inte på utsatt datum förlorar man sin plats och får göra en ny ansökan och hamnar därmed sist i kön.

Du som har betyg i SFI sedan tidigare kallas i tur och ordning efter att där blir plats på utbildningen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.