Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

SFI

Du har rätt att läsa svenska för invandrare (SFI) från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år. Du ska bo i Sverige och sakna sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen kan ge dig.

Exempelbild

Studieupplägg - dagtid

Alla studievägar erbjuds på dagtid, sammanlagt 15 timmar i veckan. Studierna räknas som heltid, 100%.

Studieupplägg - distans

För dig som studerar SFI kurs C och SFI kurs D erbjuder vi möjlighet att läsa SFI på distans en dag i veckan för dig som arbetar eller har en annan aktivitet dagtid. Kommunikationen mellan lärare och elev sker via dator och telefon. Då utbildningen sker digitalt måste du ha tillgång samt kunna använda en dator. Studierna räknas som deltid, 20%.

Information om distanskursen för kvällselever!

  • Kursen erbjuds elever som inte kan studera dagtid på SFI. Det betyder att du jobbar eller är föräldraledig med barn under ett år.
  • Du studerar kurs C eller kurs D på SFI. Om du läser kurs B kan du bli kallad till en träff där läraren testar dina digitala kunskaper och hur mycket svenska du kan. Därefter avgör läraren om du blir antagen till kursen.
  • Du ska komma till SFI en kväll i veckan. Vi träffas på måndagar mellan klockan 17.00-19.00.
  • Du måste ha en dator/surfplatta och Internet hemma.
  • Du ska studera minst 5 timmar varje vecka.

Individuell studieplan

Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Av den framgår vilka kurser du ska läsa, när de börjar och slutar samt vad ditt studiemål är. Kontakta studie- och yrkesvägledaren vid kursstart för att få ut en kopia på din individuella studieplan.

Betyg

Betyg ges efter varje avslutad kurs.

Kostnader/studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri. Du behöver införskaffa lämpligt lexikon. SFI ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Kombinera studier

Studierna kan kombineras med vuxenstudier på grundläggande eller gymnasial nivå, med praktik, med arbete eller Arbetsförmedlingens etableringsinsatser.

Aktuella kurser

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar och de riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål.
Studieväg 1: kurs A, B, C och D.
Studieväg 2: kurs B, C och D.
Studieväg 3: kurs C och D.

Rikttiden för SFI A: 1 år
Rikttiden för studieväg SFI B, C och D: 24 veckor

Ansökan

Klicka här och gör din ansökan.

Observera att detta endast är en ansökan. Efter mottagen ansökan skrivs du upp på vår kölista. Kommer man inte på utsatt datum förlorar man sin plats och får göra en ny ansökan.

Du som har betyg i SFI sedan tidigare kallas i tur och ordning efter att där blir plats på utbildningen.

Du som inte gått SFI tidigare kallas först till ett språktest för att se vilken nivå du befinner dig på. Du kallas därefter i tur och ordning efter att där blir plats på utbildningen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.