Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rönnegården

Rönnegården är en nybyggd förskola med 10 avdelningar fördelat på två plan. De yngre barnen går på nedre plan och de äldre barnen går på övre plan. Utbildningen i förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet i enlighet med Läroplan för förskolan, Lpfö18.

Bild på Skogsgårdens förskola

Rönnegårdens förskola genomsyras av ett tillåtande förhållningssätt där vi erbjuder en trygg och inspirerande miljö med genomtänkt och hållbart material som ger utrymme för goda pedagogiska relationer. Pedagogerna är barnens medforskare, som väcker barnens lust och nyfikenhet att utforska, experimentera, lära och leka.

Vi arbetar med att lyfta olikheter och allas lika värde genom att ge barnen möjlighet att tänka, prova, undersöka, skapa, presentera och lära på många olika sätt utifrån varje individs förutsättningar. Barnen blir delaktiga genom att deras intressen tas tillvara och de erbjuds möjlighet till olika val under sin dag på förskolan

Den pedagogiska utbildningen erbjuder en demokratisk miljö där barnen får möjlighet att utveckla sin empati, ansvarskänsla och sociala handlingsberedskap. I vårt arbete med hållbar utveckling medverkar förskolan till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och vår gemensamma miljö.

 • På morgonen och kvällen har vi gemensam öppning och stängning på en avdelning per våning.
 • De små barnen äter på respektive avdelning och de äldre barnen i förskolans matsal.
 • Utemiljön består av fem gårdar med lite olika material och utmaningar.
 • På nedre plan erbjuds utesov under tak på säng eller i vagn. Möjlighet finns även att sova inomhus på madrass.
 • På förskolan finns gemensamma utrymmen som lärtorg, bibliotek, sagorum, ateljèer och utforskarrum.

Mer information

Planeringsdagar 2022/2023

15 augusti
28 oktober
9 januari
16 juni

Matsedlar

 • Måndag - Vecka 38
  Gulaschgryta, risQuorngryta , ris
 • Tisdag - Vecka 38
  Moussakavegetarisk moussaka
 • Onsdag - Vecka 38
  Fisk med täckeQournfile med täcke
 • Torsdag - Vecka 38
  Korv , makaronervegetarisk korv , makaroner
 • Fredag - Vecka 38
  Pastasallad med kycklingPastasallad med quorn

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Klockarskogsgården på håll

Rönnegården

Östra Gränsgatan 59

283 42 Osby


Telefonnummer avdelningarna:

Backsippan: 0709-88 84 58

Blåklockan: 0709-31 83 71

Gullvivan: 0709-88 84 23

Lupinen: 0709-31 83 72

Prästkragen: 0709-31 83 77

Smörblomman: 0709-31 83 78

Tussilagon: 0479-52 83 10

Vallmon: 0709-31 84 29

Vildrosen: 0479-52 82 58

Violen: 0709-31 84 19