Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkskolans fritidshem

På Parkskolan finns det tre fritidsavdelningar. Avdelning Kastanjen finns i gula skolan, här går elever i åk Fsk-1. Avdelning Björken finns i röda skolan, här går elever från och med åk 2. Avdelning Eken finns vägg i vägg med avdelning Björken. Eken erbjuds till elever mottagna i Anpassad grundskola med behov av ett mindre sammanhang och tydliggörande pedagogik.

I fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor där undervisningen stimulerar elevernas lärande och utveckling och ska komplettera förskoleklassen, grundskolan och anpassad grundskola.

Fritidshemmets uppdrag styrs av skollagen och läroplanen där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen på Parkskolans fritidshem utgår från en helhetssyn på eleven, dess behov, intressen, erfarenheter och initiativ.

Via erfarenheter av delaktighet, gemenskap och att ha roligt tillsamman växer vi som individer på vägen till att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare.

Välkommen in om du undrar över något!

Rutiner

Frukost 7.30 i matsalen

Mellanmål 14.00 i matsalen

Fram till kl. 8.00 och från klockan 16.30 är alla barn på avdelningen Björken.

Vid hämtning och lämning lämnar vårdnadshavare över sina barn till personalen på fritids. Detta innebär att barn inte kan släppas av på parkeringen och själva gå in på morgonen samt att de inte släpps ut till parkeringen och väntande bil på eftermiddagen.

Barn som kommer kl 7.30 och ska äta frukost lämnas i matsalen. Barn som inte ska äta frukost lämnas på Björken.

Från kl. 8.05 har skolan tillsynsskyldighet för alla barn och barnen checkas ut från fritids.

Vårdnadshavare ansvarar för att scheman stämmer i IST Home (app) och registrerar alla ändringar av tider där. Om barn ska gå hem själv måste det stå med i hämtningsavtalet i appen och om annan än vårdnadshavare ska hämta barnet registreras det där.

Kontakt

 • Johanna Edvinsson
  Rektor Parkskolan F-6 och Killebergsskolan F-6
  0479 - 52 83 56
  johanna.edvinsson@osby.se
 • Linda Sernert
  Rektor Anpassad Grund- och Gymnasieskola
  0479 - 52 83 57
  linda.sernert@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakt

 Telefonnummer till avdelningarna

Björken: 0479-52 81 51

Kastanjen: 0479-52 82 19