Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkskolans fritidshem

I Röda skolans byggnad finns fritidshemmet. Det finns för närvarande tre avdelningar. På nedanvåningen finns avdelningen Kastanjen som är en avdelning för  de yngsta barnen som går i förskoleklassen. På ovanvåningen finns  avdelningarna Björken och Klubben för barn från årskurs ett och uppåt.

Verksamheten planeras utifrån läroplanen (Lgr 11, ändrad 2016) där fritidshemmet sedan 2016 har fått en förtydligande del av vad fritidshemmets uppdrag består av. Liksom skolan ska fritidshemmet aktivt och medvetet påverka och uppmuntra eleverna att ingå och ta del av vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar i vardagliga handlingar.

Vi ska visa respekt för och omsorg om varandra liksom vår miljö, motverka alla former av kränkande behandling som gäller kön, sexuell läggning, hudfärg samt religion och trosuppfattning. Alla människor är lika värda. Tillsammans med eleverna utvecklar vi regler för hur vi vill ha vår samvaro tillsamman för att skapa trygghet.

Det finns syfte och centralt innehåll som passar just för fritidshemmets verksamhet. Dessa är; Språk och kommunikation, skapande och konstnärliga uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Aktiviteter

En del av våra aktiviteter är återkommande varje vecka. Andra aktiviteter kan bestå av teman som varar över en viss tid beroende på barnens intresse och vad som händer i samhället. Alla aktiviteter är delar av det centrala innehållet och kan se olika ut under pågående läsår.

Vi har mycket rörelse och utevistelse hos oss. Vi har en stor skolgård att vara på plus närhet till både samhället och naturen runt omkring oss. Detta är något vi regelbundet tar vara på och som barnen uppskattar.

Under loven satsar vi extra mycket på aktiviteter för de barn som behöver omsorg. Vi planerar alltid för en lagom mix där det brukar finnas något för alla.

Via erfarenheter av delaktighet, gemenskap och att ha roligt tillsamman växer vi som individer på vägen till att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare.

Välkommen in om du undrar över något!

Öppettider och rutiner

6.00- 18.30

Frukost 7.30 i matsalen

Mellanmål 14.00 i matsalen

Från klockan 16.30 är alla barn på  avdelningen Kastanjen.

Kontakt

  • Johanna Edvinsson
    Rektor Parkskolan F-6 och Grundsärskola
    0479 - 52 83 56
    johanna.edvinsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakt

 Telefonnummer till avdelningarna

Björken: 0479-52 81 51

Kastanjen: 0479-52 82 19