Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hasslarödsskolan

Hasslarödsskolan är en F-9 skola som ligger i Osby tätort. På skolan finns förskoleklass, grundskola från årskurs 1 till 9, samt fritidshem.

Hasslarödsskolan är en F ‑ 9 skola, som ligger i centrala Osby. På skolan går cirka 550 elever. De elever som går sina första skolår på Klockarskogsskolan, fortsätter på Hasslarödsskolan från och med årskurs 4.

På Hasslarödsskolan är vi stolta över att ha engagerad och behörig personal i alla våra verksamheter. I vårt förebyggande elevhälsoarbete har vårt elevhälsoteam en central roll. I teamet ingår specialpedagoger, kurator, skolsköterska och rektorer. Vi jobbar alla för att i en lugn och trygg miljö ge våra elever goda kunskaper. Vi vill behålla lusten och nyfikenheten att lära genom hela skoltiden. Vår vision är att ge eleverna en stabil grund i ett föränderligt samhälle.

Skolan består av olika byggnader med varierande verksamheter i form av förskoleklass, grundskola samt fritidshem. Det finns ett Resurscentrum kopplat till årskurs 7 ‑ 9, där elever som behöver lite extra hjälp kan få det samt ett café för årskurs 7 ‑ 9. Vi har även ett fint bibliotek, som är bemannat under största delen av dagen.

På skolan finns en konsertsal i anslutning till musiklokalerna och matsalen. Vi har också specialsalar, som slöjdsalar, No‑salar och hemkunskapssal. Intill skolan ligger simhall och idrottshall.

Mer information

Här har vi sammanställt uppgifter om vilken du kan kontakta om olika ärenden

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndaren

Skolsköterska åk F-6

Boel Ivarsson-Starck
Telefon: 0479‑52 81 37
Mobil: 0709-31 81 37
e-post: boel.starck@osby.se 

Skolsköterska åk 7-9

Emma Erlandsson
Mobil: 0709-88 84 28
e-post: emma.erlandsson@osby.se

Skolkurator

Lena Andersson
Tel: 0479-52 82 24
Mobil: 0709- 31 82 24
e-post: lena.andersson@osby.se

Prao och val av studieväg

Malin Forsberg
Studie- och yrkesvägledare
Mobil: 0709-31 81 54
e-post: malin.forsberg@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen
Telefon: 0479-52 83 35 eller 0479‑52 83 63
Utflyttsanmälan görs via e-tjänsten

Ledighet

Klassföreståndaren beviljar ledighet för upp till fem dagar/läsår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare i appen IST Home Skola senast klockan 08.30. Appen finns att ladda ner till alla smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och går att ladda ner via App Store eller Google Play. Vårdnadshavare loggar in i appen med Mobilt BankID.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Matsedel

 • Måndag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Tisdag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Onsdag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Torsdag - Vecka 30
  SOMMARLOV
 • Fredag - Vecka 30
  SOMMARLOV

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

 • Gunilla Joelsson-Lind
  Rektor Hasslarödsskolan 4-6
  0709-88 84 16
  gunilla.joelsson-lind@osby.se
 • Madeleine Hultkrantz
  Rektor Hasslarödsskolan 7-9
  0479 - 52 81 35
  madeleine.hultkrantz@osby.se
 • Cecilia Hansson
  Rektor Klockarskogsskolan F-3 och Hasslarödsskolan F-3
  0479-52 82 20
  cecilia.hansson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Hasslarödsskolan framifrån

Hasslarödsskolan

Besöksadress:

Hasslarödsvägen 12


Postadress:

Osby kommun

Hasslarödsskolan
283 80 Osby

Telefon Hasslarödsskolans expedition:

Hasslarödsskolan F-6: 0479-52 83 63
Hasslarödsskolan 7-9: 0479-52 83 35