Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Planerade beläggningsarbeten under 2024

Under året kommer vi genomföra ett antal beläggningsarbeten i Osby för att förbättra våra vägar. Under tiden för arbetet kan framkomligheten vid gator, gång- och cykelvägar vara begränsad. De gator som påverkas är Mossvägen, Linneavägen, Hässleholmsvägen, Västra Storgatan, Kristianstadsgatan och Gamla Marklundavägen.

Vi genomför regelbundet beläggningsarbeten på gator som är i behov av förbättring och reparation av skador. De planerade beläggningsarbetena för 2024 är utspridda över året. Först ut under våren är Mossvägen och Linneavägen i Osby. Därefter kommer vi börja på Hässleholmsvägen, Västra Storgatan och Kristianstadsgatan. När det är klart går vi vidare till Gamla Marklundavägen.

Information om datum för respektive arbete kommer uppdateras när det närmar sig. Under tiden för arbetet uppskattar vi om du visar hänsyn till personal och skyltning samt har tålamod.

Framkomligheten kommer vara begränsad under tid som vägarbetena pågår. vilket kan leda till bilköer och en längre restid än vanligt. Var därför extra uppmärksam, och följ skyltningar och anvisningar på plats.

Mossvägen

Beläggningsarbetet på Mossvägen är först ut. Det börjar vecka 12 och pågår till vecka 22. Beslyningen kommer att bytas och vägen kommer att fräsas och asfalteras.

Vi kommer sätta upp skyltar i anknytning till arbetet. Arbetet kommer påverka framkomligheten för all trafik, särskilt under vecka 18 - 20 när det ska fräsas och asfalteras. I början av vecka 21 kommer vi anlägga cykelbanan på Mossvägen. Under dessa veckor finns flaggvakter på plats för att underlätta för trafikanter.

TA-plan Mossvägen Pdf, 487 kB.
TA-Plan flaggvakter på Mossvägen Pdf, 1 MB.

Hässleholmsvägen

Under vecka 20 kommer förarbetet påbörjas på Hässleholmsvägen och påverka sträckan mellan cirkulationsplatsen vid Shell och infarten till ställplatsparkeringen på Hässleholmsvägen. Beläggningsarbetet beräknas ske under vecka 24. Trafikvakter kommer finnas på plats för att leda trafiken.

Riksväg 15

Beläggningsarbete kommer utföras mellan cirkulationsplatsen Västra Storgatan och Mossvägen under vecka 20 – 21. Trafikvakter kommer finnas på plats för att leda trafiken.

Västra storgatan

Vid korsningen Gunängavägen och Forsgatan på Västra Storgatan kommer förarbete, fräsning och beläggning utföras under vecka 20. Trafikvakter kommer finnas på plats för att leda trafiken.

Skylt för vägarbete