Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

EU-val 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, EU-val. Då väljer medborgare i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta beslut i parlamentet. I valet har du chans att göra din röst hörd, i din vallokal på valdagen eller i förtid. Här hittar du mer information om hur och var du kan rösta i EU-valet i Osby kommun.

I Sverige kan du rösta i valet till Europaparlamentet 22 maj–9 juni. Det vanligaste sättet att rösta på är att rösta i sin vallokal på valdagen eller att förtidsrösta i en röstningslokal. Andra sätt att rösta på är genom bud, ambulerande röstmottagning eller röstmottagning i lokal med särskilt tillträde. Om du är utomlands kan du brevrösta.

Vem kan rösta i EU-valet?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni, och
  • svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj.

Hur och var du kan rösta

På våra valsidor hittar du mer information om röstningslokaler till förtidsröstningen, vallokaler till valdagen samt hur du röstar.

EU-val