Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Medborgarlöfte för 2024 undertecknat - samverkan mellan kommun och polis

Under tisdagen skrevs medborgarlöftet för 2024 mellan Osby kommun och Polisen under. En gång om året skrivs ett nytt medborgarlöfte. Det är en del av samverkansöverenskommelsen som finns mellan kommun och polis och innehåller konkreta aktiviteter med fokus på de lokala problem som kommunens invånare upplever är störst. I medborgarlöftet lovar kommunen och polisen att tillsammans och var för sig jobba för att öka tryggheten och minska brottligheten i kommunen.

Löftet tas fram utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning och ska innehålla det som medborgarna upplever som lokala problem. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Osby kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Den senaste trygghetsmätningen visar att den upplevda otryggheten för att vistas utomhus ensam sent på kvällen är stor i Osby tätort. I Lönsboda syns en förbättring vad gäller den upplevda trygghetskänslan. Oron för att utsättas för brott är fortsatt högre än det faktiska antalet anmälda brott som gjorts under året. Därför lovar polisen och kommunen bland annat att vidareutveckla konceptet grannsamverkan samt fortsätta att arrangera medborgarvandringar på en plats som pekats ut i lägesbilder.

Polisen och kommunen lovar att:

  • tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad under året förstärka och vidareutveckla konceptet grannsamverkan
  • fortsätta arbetet med gemensamma lokala lägesbilder inom ramen för EST (Effektiv Samordning för Trygghet)
  • arrangera och bjuda in till minst en medborgarvandring på prioriterad ort/plats utifrån lokal lägesbild och resultatet av polisens trygghetsmätning 2023
  • tillsammans utföra myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak, e­cigaretter och folköl
  • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till barn och ungdomar och arbeta för att motverka rekrytering till kriminella nätverk
  • fortsätta det gemensamma arbetet med avhopparverksamhet
  • verka för ökade samverkansmöjligheter med fastighetsägare och näringsliv

Läs medborgarlöftet i sin helhet:

Medborgarlöfte 2024 Pdf, 1 MB.

Bild

Här undertecknas medborgarlöftet för 2024 av lokalpolisområdeschef Niclas Årcén och kommunstyrelsens ordförande Lotte Melin (C).