Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vad finns det under ytan i våra vattendrag?

Projektet Skolbäcken, som drivs av Sportfiskarna, gav fjärde- och femteklassare från Parkskolan möjlighet att utforska miljön under vattenytan. Genom att håva upp innehåll från botten av dammen, som sen läggs tillbaka, fick eleverna en bättre kännedom om vad som faktiskt lever i våra bäckar och åar, vikten av att ta hand om våra vattenmiljöer och hur näringskedjan ser ut.

Nyfikna elever använde sina håvar för att leta bland innehållet i dammen vid Källedal i Osby. Det visade sig att det fanns mycket mer än de trodde. Benjamin som går i fjärdeklass hittade en kräfta som han glatt visade upp. Några elever hade även hittat en liten gädda.

Bakom projektet står Sportfiskarna genom Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund som är en ideell organisation. Skolbäcken är ett sätt att ge elever naturkunskaper och miljöengagemang där de kan se, höra och känna på en levande vattenmiljö. Patrick Friestad från Sportfiskarna berättade mer för Osbys elever om livet under ytan.

- Vi hoppas kunna ge eleverna en förståelse för livet under ytan, miljön och att de får mer kunskap om näringskedjan. Genom att undersöka vad som finns i våra vattendrag med till exempel håvar gör vi det med ett upplevelsebaserat och emotionellt lärande, säger Patrick.

Efter eleverna hade håvat i dammen fick allt de tagit upp återvända till sin plats. Sedan samlades de för att prata om vad de hittade. Patrick gav eleverna mer information om djurlivet och miljön vid platsen.

Elev benjamin står på huk framför en vit plastlåda där en kräfta ligger i

Benjamin hittade en kräfta som han stolt visade upp!

Två elever står vid vattenytan och håller två håvar

Eleverna letade nyfiket efter djur under vattnet.

Patrick och en elev sitter på huk och undersöker fynden, som ligger i en vit plastlåda på marken

Efter eleverna hade håvat upp innehåll från dammen undersöktes det i en låda med vatten i. Sen lämnades allt tillbaka till dammen.