Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Detta beslutades under årets sista sammanträde i kommunstyrelsen

Under onsdagen den 20 december sammanträdde kommunstyrelsen för en sista gång detta år. På agendan stod ett antal ärenden. Bland annat förslag kring en utredning av Musikskolan och vilket underlag som ska tas fram till beslut om Killebergsskolan. Sammanträdesplanen för nästa år har också färdigställts. Här har vi samlat de största punkterna från dagen. Hela protokollet från sammanträdet kommer finnas tillgängligt från fredag 22 december.

Utredning av Musikskolan

Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag att se över Musikskolans utbud och kostnader. Det mynnade ut i ett förslag som beslutades i dagens kommunstyrelse. Beslutet innebär att man vill skapa en tydligare inriktning för Musikskolan med ett fokus på barn och unga. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda hur det ska göras och att anpassa tjänster utifrån det. Det kan innebära en förändring i Musikskolans utbud. Detta ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2024.

Musikskolans verksamhet består idag av undervisning för barn och unga, men också vuxenundervisning för Osby kommuns medborgare. En tydligare inriktning för Musikskolan innebär att resurserna fokuseras på barn och unga.

Läs mer bakom förslaget här »

Nytt underlag inför beslut om Killebergsskolan

Den 30 oktober fanns ett förslag på kommunfullmäktige att flytta årskurs 4-6 på Killebergsskolan till Hasslarödsskolan i Osby. Kommunfullmäktige återremitterade förslaget och efterfrågade mer underlag innan de kunde ta ett beslut. Kommunstyrelsen fick i uppgift att besluta om vilka ytterligare underlag som behövs. Kommunstyrelsen skulle även beakta de förslag till underlag som kommit från föräldraföreningen i Killeberg.

Under dagens sammanträde tog kommunstyrelsen beslut om vilket underlag barn- och utbildningsförvaltningen ska ta fram. Ärendet med underlag ska vara tillbaka till kommunfullmäktige senast sista maj 2024. Underlagen och beräkningar som ska tas fram är:

  1. Nulägesbeskrivning
  2. Elevunderlag (statistik)
  3. Undervisning
  4. Bussning
  5. Behålla årskurs 4–6 i Killeberg alternativt flytta årskurs 4–6 till Hasslarödsskolan
  6. Sammanfattning av beräkningar
  7. Konsekvensbeskrivning
  8. Barnkonsekvensanalys

Läs mer om förslaget kring Killebergsskolan »

Introduktionsprogram på Anpassad gymnasieskola

Elever som i nuläget läser ämnesområden i Anpassad grundskola och därmed inte är behöriga till de nationella programmen på Anpassad gymnasieskola, har idag ingen möjlighet att läsa på gymnasiet i Osby kommun. Detta innebär att dessa elever behöver åka till andra kommuner för att studera vidare.

Kommunstyrelsen beslutade att Osby kommuns Anpassade gymnasieskola inför läsåret 2024/2025 även ska erbjuda introduktionsprogrammen: Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Osby kommuns Anpassade grund- och gymnasieskola har en gemensam rektor från och med årsskiftet vilket även ger möjlighet för en bättre kontinuitet för eleverna.