Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vägarbete vid Skeingevägen

Under vecka 17 – 23 kommer det utföras ett vägarbete på Skeingevägen (mellan Lindgatan – Bondegatan) att få till en bättre och mer säker trafiksituation. Framkomligheten kommer vara begränsad och påverka trafiken till Hasslarödsskolan, Hasselgårdens förskola, Osby simhall och för boende längs med sträckan. Vägen kommer vara avstängd mellan 6 - 17 maj där omledning sker via Klövervägen och infart till Hasslarödsskolan sker från västra sidan. Välj gärna en annan väg om du inte har ett ärende i området, exempelvis via Hasslarödsvägen, Industrigatan eller Klövervägen. Tack för att du visar hänsyn under tiden som arbetet pågår.