Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Budget 2024 beslutad av kommunfullmäktige

Under måndagskvällen sammanträdde kommunfullmäktige för att bland annat besluta om budget för 2024, flerårsplan för 2025-2026 och ta ett beslut om skattesatsen. Ett gemensamt budgetförslag från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstades igenom. Den nya budgeten innebär att man skjuter till mer pengar till nämndernas budgetramar än det som beslutades i kommunstyrelsen i juni. Det innebär även en ökad skattesats från 22.26% till 22.81%.

Två olika förslag till budget 2024 presenterades under sammanträdet. Ett gemensamt förslag från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och ett gemensamt förslag från och Moderaterna och Kristdemokraterna.

Efter votering var det 23 av 41 ledamöter som röstade ja på budgetförslaget från C, S och V. 16 röstade nej och 2 stolar var tomma. Det innebär att budgetförslaget från C, S och V därför klubbades igenom.

I förslaget som beslutades av kommunstyrelsen 28 juni 2023 skulle nämndernas budgetramar minska med 27,5 miljoner kronor. Utifrån den nya budgeten läggs dessa pengar tillbaka till nämnderna men pengarna har fördelats om. Resultatet budgeteras till ett överskott på 3 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgår till 133 miljoner kronor där det största enskilda projektet är färdigställande av det nya Blåljushuset.

Budgeten innehåller även en skatteökning på 55 öre. Den kommunala skattesatsen för Osby kommun är år 2023 22,26%, skattesatsen kommer år 2024 öka till 22,81%.

Läs mer om budgeten för 2024