Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny samverkan för överförmyndarverksamheten från 1 december

Från och med 1 december 2023 tar Kristianstads kommun över överförmyndarverksamheten på uppdrag av Osby kommun. Tillsammans kommer Osby kommun, Hörby kommun och Östra Göinge kommun samverka med Kristianstads kommun och ha ett gemensamt överförmyndarkansli. Det innebär att Kristianstads kommun kommer att hantera alla ärenden inom överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarverksamheten handlägger ärenden och svarar på frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmyndare. Uppdraget som tidigare utförts av Höörs kommun avslutas med den 30 november. Från och med den 1 december kommer det nya samverkansavtalet börja gälla där Kristianstad kommun tar över ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Vad händer under flytten av överförmyndarverksamheten?

Flytten innebär att det kan bli svårare att kontakta överförmyndarverksamheten under en tid. För att avsluta nuvarande uppdrag stänger överförmyndarverksamheten i Höör för telefonsamtal torsdagen den 23 november och fredagen den 24 november för e-post och brev.

Under vecka 48 flyttas fysiska mappar och digitala system till nya överförmyndarverksamheten. Kristianstad kommuns överförmyndare har då stängt för att förbereda inför uppstarten av den nya verksamheten.

Mellan den 24 - 30 november när telefontid inte erbjuds på grund av flytten kan du vända dig överförmyndare Mats Erntsson vid frågor.

Fredagen den 1 december öppnar Kristianstads kommuns överförmyndarkansli och dit kan du vända dig med frågor och ärenden kring överförmyndarskap.

Som tidigare kommer respektive kommun att ha kvar sin överförmyndarnämnd eller överförmyndare.

Kontakt

  • Mats Ernstsson
    Överförmyndare
    0479-52 83 40
    0709-31 83 40
    mats.ernstsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild