Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

På Yrkesskolan vill man skapa en aktivare skolgång

En hel dag vid skolbänken kan bli ganska stillasittande. Det vill man på Yrkesskolan i Osby ändra på. Därför pågår nu en rörelsesatsning för att hitta sätt att integrera rörelse i undervisningen, för att främja ungas hälsa i den digitala värld som vi lever i. Detta görs med verktyg för rörelsemätning som eleverna får har på sig under sin skoldag i totalt fyra veckor.

- Företaget Scriin hörde av sig till skolor och erbjöd möjlighet att testa deras verktyg för rörelsemätning i skolan, helt kostnadsfritt. Vi nappade direkt och skickade in en ansökan. Eftersom vår skola är ganska unik ville de gärna ha med oss i projektet vilket är väldigt roligt, berättar Ulrik Kromnow som är lärare på Yrkesskolan.

Projektet innebär att alla elever får en mätare som de ska bära på sig under skoldagen. Mätaren analyserar elevernas rörelse för att se hur många aktiva minuter de har under en skoldag. Projektet är uppdelat i fyra delar med ett nytt tema varje vecka.

Vecka 1
Först börjar man med en nulägesanalys. Under första veckan samlas bara data in för att se hur mycket eleverna rör sig under en vecka.

Vecka 2
Denna vecka är målet för eleverna att nå upp till fyra blåa lampor per dag. Varje gång man har varit aktiv i 15 minuter börjar en blå lampa lysa, totalt ska man då få fyra lysande lampor.

Vecka 3
Under vecka 3 uppmanas rörelse genom att få fram frågorna på ett quiz, men frågorna visas endast om man rör sig. För varje 100 meter som man rör sig kommer en ny fråga. Elevernas mål är att få fram alla frågor för att svara på hela quizet.

Vecka 4
Den sista veckan får lärarna fria händer att göra hur de vill för att få in rörelse i undervisningen. Man får testa olika metoder att integrera rörelse under lektionen. Till exempel genom att ha diskussionsstund som en "Walk and talk" där man går och pratar samtidigt.

- Efter vi är klara kommer vi utvärdera resultatet och se vad som har funkat eller inte. Förhoppningen är att hitta en långsiktig och hållbar plan på att få in rörelse i undervisningen på något vis. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn och unga ska ägna sig åt fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag i genomsnitt, det hoppas vi kunna hjälpa till att bidra med för att öka våra elevers välmående och lärande ännu mer, säger Ulrik.

Lärare och elever på yrkesskolan håller rörelsemätarna i handen

Lärare Ulrik Kromnow står tillsammans med eleverna Felix Nilsson och Sayman Al-Mandawi. I handen håller de rörelsemätarna eleverna ska ha på sig under 4 veckor.