Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så hindrar vi afrikansk svinpest från att sprida sig

Sjukdomen afrikansk svinpest har upptäckts i Västmanlands län, Fagersta kommun. Det är det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Därför är det nu extra viktigt att rapportera självdöda vildsvin. Vi kan alla hjälpas åt att förhindra att sjukdomen sprider sig i Sverige.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag. Det är viktigt att minska risken för smittspridning eftersom det är en mycket smittsam sjukdom som innebär stort lidande för smittade djur. Ett utbrott skulle få stora konsekvenser för grisnäring, jakt och skogsbruk.

Alla kan hjälpas åt

Vi kan alla hjälpas åt att förhindra att sjukdomen sprider sig i Sverige. Det är viktigt att rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det kan du enkelt göra här:

Rapportera sjuka/döda vilda djur på Rapportera vilt - sva.se

Hantering av matavfall i Osby kommun

Det matavfall som samlas in av ÖGRAB i Osby kommun transporteras till avfallsanläggningen i Kattarp. Det är inte tillåtet att lämna matavfall på någon återvinningscentral.

På Kattarp lastas och förvaras matavfall och restavfall i lastväxlarflak som är 3 meter höga, innan det transporteras till biogasanläggning eller till energiproduktion. Förvaring i lastväxlarflak förhindrar åtkomst för vildsvin.

Så stoppar vi spridningen av ASF

Detta kan privatpersoner göra:

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Detta kan grishållare göra:

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta Jordbruksverkets: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Detta kan du som är jägare göra:

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Så sprids afrikansk svinpest

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap.

En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många lättrökta eller saltade produkter så är matavfall ett spridningssätt till nya områden. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Bild