Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Något lägre resultat för Osby kommun i näringslivsranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Osby kommun landar i år på plats 126 av landets 290 kommuner, ett tapp med 25 placeringar sedan förra årets mätning.

Den positiva trenden i rankingen för Osby kommuns företagsklimat är nu bruten efter fem år av ständig klättring.

- Samarbetet med näringslivet är ett levande och långsiktigt arbete och vi kommer fortsätta arbeta för att stärka det. Vi ser såklart över de områden som vi behöver förbättra och försöker hitta bra lösningar på det samtidigt som vi fortsätter stärka de områden vi har fått goda resultat på. Vi arbetar ständigt med vår relation till näringslivet och förhoppningsvis ger vårt arbete resultat över tid, säger Lotte Melin (C) som är kommunstyrelsens ordförande.

Som lägst har Osby kommun varit på plats 271 i rankingen. På fem år har vi därför klättrat hela 145 placeringar.

- Vi är stolta över det arbete vi har åstadkommit hittills men har fortfarande en bit att gå för att tillsammans med näringslivet skapa ett ännu mer attraktivt företagsklimat i Osby kommun. Det är såklart tråkigt med en avvikande kurva, men jag tror ändå vi är på rätt väg och kommer fortsätta arbeta för att förbättra vårt samarbete med företagarna tillsammans, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner för att få en bild av hur företagarna upplever företagsklimatet i landets kommuner. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.