Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nu är förslag till Vattentjänstplan för Osby kommun ute på samråd och granskning

Tillsammans med Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) har vi tagit fram ett förslag till ny Vattentjänstplan för Osby kommun. Vattentjänstplanen är en långsiktig planering för hur behovet av våra allmänna vattentjänster ska tillgodoses, det vill säga vårt vatten och avlopp. Samråd- och granskningsperioden är mellan 1 -31 augusti, då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Vattentjänstplanen ska även redovisa för hur våra kommunala anläggningar och dess funktioner kopplat till vatten och avlopp ska säkras för att klara framtida skyfall. Vattentjänstplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men ska vara vägledande för kommunens efterföljande planering.

  • De framtida investeringarna som presenteras i punkterna under (7.2) är helt baserade på kommunens nu antagna VA-strategi från 2020 med tillhörande VA-plan och dåvarande investeringsbudget.
  • I samband med att det arbetas med den här vattentjänstplanen kan nya utredningar behöva utföras och tidigare ställningstagande kan komma att ändras. Det gäller i synnerhet de tunga investeringarna gällande överföringsledningar inom- och till angränsande kommuner.
  • Det är meningen att den övergripande strategin i de fyra ägarkommunerna ska harmonisera med varandra.

Samråd och granskning hålls under perioden 1 augusti till 31 augusti 2023 och det är under denna period som du har möjlighet att tycka till. Förslaget hittar du på denna sida eller under vår sida om Vattentjänstplan.

Förslag till ny Vattentjänstplan Pdf, 1001 kB.

Har du synpunkter på planförslaget så kan du skicka in dem via mejl till samhallsbyggnad@osby.se. Detta måste göras senast den 31 augusti 2023.