Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utökade planer för förskolan i Killeberg

Den nya förskolan i Killeberg som ska vara färdig i slutet av januari 2024 kan också inrymma skolelever om den byggs ut. Ett beslut har därför tagits att börja göra en projektering för att se hur skolan kan integreras i den nybyggda förskolebyggnaden. Om förskolan ska byggas ut tas det beslut i höst 2023.

Med anledning av den strama investeringsbudgeten för Osby kommun har planerna på att bygga en ny skola och idrottshall i Killeberg satts på paus. Den gamla skolbyggnaden är i dåligt skick och innebär höga energikostnader. Men det finns en möjlighet att göra ett tilläggsarbete och bygga ut en del på den nya förskolan så att den även kan användas till skola. Därför har det beslutats att kommunen ska påbörja projektering och grundarbete för en tillbyggnad av förskolebyggnaden. Det innebär att vi ska utreda och ta fram en plan för hur vi kan bygga.

- Lokalerna där vi idag bedriver skola i Killeberg är undermåliga och det har vi vetat länge så om detta kan bli en lösning så skulle det vara positivt för våra barn, elever och personalen i Killebergsskolan, säger Daniel Landin (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

- Vi ser det som en möjlighet nu i det ekonomiska läget vi befinner oss i att ändå få till en skolbyggnad i Killeberg. Om det är möjligt att bygga ut förskolan så att den passar för skola också kan eleverna och personalen få en bättre skolmiljö och till en betydligt lägre kostnad än en ny skolbyggnad skulle innebära, säger Lotte Melin (C) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Planen har hela tiden varit att skoleleverna också skulle äta i matsalen som är i förskolans byggnad. Det går att använda en del av byggnaden till skola om vi också bygger ut.

- Som det ser ut nu har vi pausat allt invändigt byggarbete i den delen som skulle kunna anpassas till skolan. Den delen är byggd på två plan och där finns det redan en hiss och trappa. Nu när det finns ett beslut kan vi titta på hur vi skulle kunna integrera skolan i den nybyggda förskolebyggnaden, säger Urban Erlandsson som är tf fastighetschef i Osby kommun.

Vad händer nu?

  • Osby kommun bygger en ny förskola i Killeberg som beräknas vara färdig januari 2024.
  • Det finns inte någon budget för att bygga en ny skolbyggnad i Killeberg.
  • Det finns nu ett uppdrag att göra en projektering av tillbyggnad på förskolan med skola. Det innebär att vi ska utreda och ta fram en plan för hur vi kan bygga.
  • Det tar ungefär sex månader att göra projektering och grund för utbyggnaden.
  • Hösten 2023 tas politiskt beslut om vi ska bygga ut med plats för skolelever och hur det ska göras.
Bild