Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Flera beslut inför hösten och framtiden - Kommunstyrelsens sammanträde 28 juni

På onsdagen den 28 juni sammanträdde Kommunstyrelsen för sista gången innan sommaren. På dagordningen stod flera beslut gällande skola och budget inför 2024. Man gjorde även halvårsuppföljning av budget för 2023. Nedan har vi gjort en kortfattad sammanställning av sammanträdet och länkar för den som vill läsa mer.

Ekonomisk uppföljning av budget 2023

Inför sommaren har Kommunstyrelseförvaltningen gjort en ekonomisk uppföljning efter maj 2023 som presenterades på sammanträdet och som visar att Kommunstyrelseförvaltningen följer budget utan avvikelse.

Kommunens nämnder redovisar gemensamt just nu en prognos på -42,2 miljoner kronor i avvikelse mot kommunens totala budget för 2023.

Beslut om förslag till budget för 2024

Kommunstyrelsen tog beslut om att föreslå en ny budget för 2024 och flerårsplan för 2025-2026 som Kommunfullmäktige ska ta beslut om i höst. Kommunen beräknar att få ökade kostnader även under 2024. Därmed får nämnderna mindre pengar i sina driftbudgetar även 2024 och kommunen budgeterar för ett nollresultat.

Läs mer om förslag till budget 2024

Äventyrsgårdens förskola stängs ner

I Osby kommun står vi inför ett minskat barnantal och minskad efterfrågan av barnomsorg, det föds inte lika många barn vilket innebär att kommunen kommer stå med tomma lokaler i förskolorna framöver. Barn- och utbildningsförvaltningen är därför i behov att anpassa förskolans organisation utifrån efterfrågan. Som följd av detta kommer Äventyrsgårdens förskola och Uteförskolan stängas ner från hösten 2023.

Läs mer här: Äventyrsgårdens förskola avvecklas – färre barn orsaken

Ny skolorganisation i Osby kommun

Från och med hösten 2024 i förändras skolorganisationen inom grund- och gymnasieskolorna. Bland annat kommer Osby få ett samlat högstadium på Hasslarödsskolan. Lågstadiet i Osby flyttar till Klockarskogsskolan.

Ny skolorganisation - Läs mer om den här

Personer från Ukraina får läsa SFI

Efter regeringen gjort en ändring i förordningen om Vuxenutbildningen kommer nu kommuner kunna erbjuda Svenska för invandrare för personer som flytt från Ukraina och har skydd i Sverige av det så kallade massflyktsdirektivet. Vuxenutbildningen i Osby kommer göra nödvändiga förberedelser för att kunna erbjuda SFI-utbildning till berörda personer med start 7 augusti 2023.

SFI erbjuds till ukrainska flyktingar -Läs mer här.

Bild