Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag om ny organisation för Killebergsskolan återremitteras 

Under dagens kommunstyrelse togs förslaget upp att årskurs 4 - 6 på Killebergsskolan flyttas till en skola i Osby senast från och med läsåret 2026/2027. Förslaget var även att fritidshem för eleverna i mellanstadiet ska fortsatt erbjudas i Killeberg. Kommunstyrelsen valde att återremittera förslaget och ge barn- och utbildningsförvaltningen uppdrag att se över om årskurs 4 - 5 kan nyttja de nybyggda lokalerna i den nya förskolan i Killeberg istället, och att årskurs 6 flyttas till Osby. 

Ärendet ska tas upp igen den 22 maj

Idag presenterade Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef i barn- och utbildningsförvaltningen, det komplettande underlag som kommunfullmäktige begärde under hösten 2023 gällande flytten av eleverna i årkurs 4 - 6 i Killeberg till en skola i Osby. Kommunstyrelsen valde att skicka ärendet på återremiss och gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda och beskriva möjligheterna samt konsekvenserna i att bibehålla årkurs 4–5 på den nya skolan i Killeberg. Förslaget innebär i så fall att endast eleverna i årskurs 6 i Killeberg flyttas till en skola i Osby. I utredningen ska det även framgå om flytten av mellanstadiet i Killeberg kan ske till vårterminen 2024/2025 eller senast till höstterminen 2025/2026.

Ärendet återremitteras och ska vara åter till kommunstyrelsen den 22 maj. Går förslaget igenom den 22 maj kommer det tas upp när kommunfullmäktige sammanträder den 3 juni.

Tidigare nyheter om Killebergsskolan

Beslut om förändring av Killebergsskolan

Detta beslutades under Kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober

Förslag att förändra grundskolan i Killeberg

Bild