Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Följ kommunfullmäktige den 8 april

Lyssna med när det bland annat diskuteras om riktlinje för bostadsförsörjning och Årsredovisningen för 2023. Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 8 april klockan 18.00 i fullmäktigesalen i Osby kommunhus. Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller via webbsändningen. Sammanträdet börjar 18.00, då börjar det även sändas live. Vill du hellre titta på sändningen i efterhand går det också bra.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga för allmänheten. Sammanträdet den 8 april börjar klockan 18.00 i fullmäktigesalen i Osby kommunhus. Då startar även sändningen som pågår till sammanträdets slut. Du kommer till sändningen genom att klicka på knappen nedan.

Följ kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund

När vi behandlar årsredovisningen och budget på kommunfullmäktige finns Allmänhetens frågestund med på agendan. Den finns till för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden bör pågå högst 30 minuter per sammanträde.

Hur gör jag om jag vill ställa en fråga på allmänhetens frågestund?

  1. Lämna in en skriftlig fråga till kommunens kansli senast klockan 12.00 samma dag som sammanträdet. Frågan ska vara kortfattad och riktad till ordförande eller vice ordförande i en kommunal nämnd eller styrelse. E-post: kansliet@osby.se
  2. Frågan får inte handla om myndighetsutövning mot enskild eller vara individrelaterad.
  3. Kommunfullmäktiges ordförande avgör om frågan får ställas och bestämmer hur frågestunden ska gå till. Ordförande kallar de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att svara på frågan.
  4. Efter att frågan besvarats finns möjlighet att ställa en kort följdfråga.

 

Allmänhetens frågestund regleras i detalj i styrdokumentet Arbetsordning för kommunfullmäktige, 47 § som du hittar under styrdokument här på hemsidan.

Tidigare webbsändningar

Vi samlar alla webbsändningar av kommunfullmäktige så att du ska kunna se dem när som helst. Tidigare har vi våra webbsändningar sänds via Youtube. Nu sänds dem via en annan sida. Du hittar till båda sidorna genom att gå in på länken nedan.

Till alla webbsändningar

Kallelser

Vill du läsa dagordningen och handlingar till ärenden som ska behandlas på sammanträdet? Följ länken nedan.

Kallelser kommunfullmäktige

Bild