Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vad tycker du om äldreomsorgen?

Vi vill veta vad du tycker om äldreomsorgen i Osby kommun. Varje år genomför Socialstyrelsen undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Enkäten skickas ut till alla som är 65 år eller äldre, och bor på äldreboende eller har hemtjänst. Ditt svar är viktigt för att förbättra och utveckla äldreomsorgen i Osby kommun.

Gör din röst hörd!

Har du eller någon du känner fått enkäten? Gör din röst hörd! Ta hjälp av anhöriga, närstående eller god man om du inte själv kan svara på frågorna. Vård- och omsorgspersonal får inte vara behjälpliga vid besvarandet av enkäten.

Enkäten skickas med post till din folkbokföringsadress i slutet av mars. Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Information om hur du svarar via internet skickas med postenkäten.

Det går att svara på enkäten till och med 26 maj.

Bild