Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vilken status har ditt avlopp?

Har du fått en enkät där du ombeds att skicka in uppgifter om ditt avlopp? Då är du inte ensam. I kommunen har ett 80-tal fastighetsägare fått samma utskick. Dina svar underlättar när vi kommer ut och ska inspektera avloppen i vår.

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar bland annat för tillsynen av små avlopp i Osby kommun. Kontrollerna genomförs för att säkerställa att gällande lagstiftning följs och för att förhindra att orenat avloppsvatten rinner ut i våra
vattendrag och sjöar. Dåligt renat avloppsvatten kan också påverka grundvattnet negativt och försämras vårt dricksvatten.

Varför behöver jag fylla i enkäten?
Vi behöver dina svar för att underlätta våra tillsynsbesök. Det ger även
dig som fastighetsägare möjlighet att själva ta reda på hur statusen är. I utskicket finns även information kring skötsel- och egenkontroll kopplat till avloppsanläggningen.

När genomförs tillsynen?
Besöken beräknas att ske under april och maj 2024.

Behöver jag vara hemma vid tillsynen?
Nej, du behöver inte vara hemma. Du kommer få en inspektionsrapport
hemskickad till dig efter besöket.

Kvällsmöte i Lönsboda

Den 3 april är du välkommen till ett kvällsmöte i Lönsboda där vi berättar mer om hur tillsynen går till. Det kommer även finnas tid för mingel och frågestund om du har några funderingar kring enkäten, tillsynen eller hur det går till när man ska anlägga ett nytt avlopp.

När: 3 april klockan 18.00
Var: Medborgarhuset, Lönsboda

Varmt välkommen!