Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Extra insatt sammanträde - Kommunfullmäktige

Onsdag 3 maj klockan 18:30 har kommunfullmäktige ett extra sammanträde i sammanträdesrum Osby i kommunhuset. Kommunfullmäktige kallar till ett extra sammanträde för att bland annat hantera ärendet om förändring av Osby kommuns nämndorganisation.

Den 3 maj klockan 18:30 har kommunfullmäktige ett extra sammanträde i kommunhuset.

På föredragningslistan står ärende:

  • Budgetuppföljning 2023 efter mars
  • Tilläggsbudgetering VA-investeringar
  • Förändring av Osby kommuns nämndorganisation och ändring av reglementet för Osby kommuns nämnder 2023-2026

Handlingarna för mötet finns tillgängliga på Osby kommuns hemsida. Du kan också läsa handlingen genom att klicka på denna länk: Kommunfullmäktige - Osby kommun

Kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde den 3 maj kommer att webbsändas. Allmänheten kan följa kommunfullmäktiges sammanträden på webben eller på plats.

Bild