Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Försvarsmaktens stora övning - Aurora 23

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs en av de största militära övningarna i Sverige på många år. Det kommer innebära störningar i trafiken och militär personal kommer vara mer synlig än vanligt. I mellersta och i nordöstra Skåne övar man mellan 29 april till 6 maj bland annat i Kristianstad och Hässleholm.

Mellan 17 april och 11 maj ska över 26.000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet öva tillsammans med militärer från 14 andra länder. Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland. Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Hur påverkar det mig?

Övningar med militära förband i mellersta och i nordöstra Skåne pågår mellan 29 april till 6 maj. Man kommer att göra övningar i Kristanstad och Hässleholm samt kustnära från Åhus med omnejd.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Försvarsmakten övar på sina egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende informeras.

Stora militära transporter på vägarna påverkar trafiken. Lågt flygande helikoptrar och stridsflyg kan orsaka överraskande buller. Militär personal är mer synlig än vanligt.