Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya mätningar i ishallen – vi har fått resultatet

Under årets första månader har nya tester gjorts i ishallen. Vi har anlitat en konsult som utfört tester av luften i ishallen för att utreda vad lukten kan bero på och om det kan vara mögel eller något annat. Resultatet visar att lukten inte beror på mögel.

Mätningarna har gjorts på tre olika platser. Mätutrustningen har placerats inne i hallen, i omklädningsrum och i ett pentry i ishallen. Mätutrustningen som tar luftprover har placerats där det luktar som mest och där man befinner sig och flest rör sig. Det har gjorts utredningar i ishallen tidigare och denna nya utredning kompletterar med ytterligare fakta.

I rapporten som vi fick på fredagen den 14 april står det att:

  • samtliga mätställen visade normala halter av mögelsvampar och bakterier för luft i en inomhusmiljö.
  • det finns en avvikande lukt som beror på kloranisoler som påvisats i proverna från omklädningsrummen.
  • det förekommer kloranisoler i luftprovet från mätningen i ishallen.
  • mätningen i pentryt visar att det förekommer kloranisoler samt dimetyldisulfid i luftprovet.

Vad betyder resultatet?

Som många har märkt finns det en avvikande lukt i Ishallen. Lukten kommer från träskydd och beror på kloranisoler som konstaterats i proverna som gjorts av luften i ishallen. Kloranisoler bildas när trämaterial som behandlats med impregneringsmedel som innehåller klorfenoler, utsätts för fukt och mikroorganismer.

Lukten från kloranisoler kan vara stark även vid mycket låga halter. Lukten påminner om och kan uppfattas som mikrobiell lukt eller mögellukt. Lukten smittar också till andra material som betong och tegel så det kan vara väldigt svårt att få bort den ur byggnaden.

Proverna visade en lätt avvikande mikrobiell status och ämnet dimetyldisulfid i närheten av köket men eftersom köket inte används är det troligt att det kommer från avloppet och beror på att vattenlåset blivit uttorkat.

Vad händer nu?

Testresultatet har kommit in till kommunen och nästa steg är att miljö- och byggförvaltningen ska analysera resultatet ytterligare och bedöma om provtagningen är komplett och vad resultatet innebär utifrån miljöbalken.

Vad händer med ishallen i framtiden?

Just nu finns det ett stort sparkrav som påverkar hela Osby kommun. Under 2022 minskade kommunens budgetramar för investeringar och kommunal drift. Det ledde till att det idag inte finns någon budget för att bygga en ny ishall.

Bild