Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nu vårstädar vi i kommunen

Våren närmar sig och det är dags för oss att börja sopa gator samt gång- och cykelvägar från vinterns grus. Arbetet är planerat att börja under vecka 11 eller 12 men det kan ändras beroende på hur vädret ser ut.

Under grusupptagningen kommer parkeringen på vissa gator vara avstängda, vi kommer sätta upp skyltar på de berörda platserna dagen innan. Vi kommer förlägga arbetet till tidig morgon då det är lite mer fuktigt, färre människor ute och mindre trafik. Tänk på att hålla trottoarer fria så vi kommer fram.

Arbetet börjar i Lönsboda och Osby, sedan kommer vi runt till alla kommunens orter. Förhoppningen är att vara klar i månadsskiftet april/maj.

Sopmaskin sopar vägkant