Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fler barn ska få gå i förskolan

Förskolan lägger grunden för barns lärande som fortsätter resten av livet och ger dem en bra start i livet. En ny ändring i skollagen ska nu försöka få fler barn att gå i förskolan genom att varje kommun är skyldig att ha en uppsökande verksamhet och ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som inte har en förskoleplats.

Lagändringen tillämpas från 1 juli 2023 och innebär att varje kommun är skyldig att kontakta vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år och, om barnet inte börjar i förskolan, årligen inför varje höst och vår till och med våren det år barnet fyller sex år.

- Det är viktigt att vi har en uppsökande verksamhet så vi kan erbjuda utbildning till alla och att vårt budskap når fram. Ett ökat deltagande i förskolan är viktigt, det ger barnen bättre förutsättningar inför skolstarten och mer möjligheter att påverka sin framtid, säger Christel Torstensson som är områdeschef för förskola och centrala barn- och elevstödsenheten.

Strävar efter att minska utanförskapet

Kommunen ska också erbjuda förskola till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Det gäller även för andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna lära sig svenska.

Förhoppningen med lagändringen är att barn inte hamnar utanför när de blir äldre. Att delta i förskolan har positiv effekt på barnens sociala och språkliga kunskaper. Det kan leda till minskad segregation och fler som ges bättre förutsättningar för självförsörjning senare i livet.

Kontakt

  • Christel Torstensson
    Områdeschef Förskola, Chef Centrala barn & elevstödsenheten, tf. Kulturchef
    0479-52 81 81
    christel.torstensson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild