Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun skriver överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen

Under fredagen skrev Osby kommun och Arbetsförmedlingen östra Skåne under en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelning, roller, rutiner och gemensamma insatser och processer. Syftet är att påskynda och stödja människors etablering i arbetslivet, men även att förbättra kompetensförsörjningen hos arbetsgivare i Osby kommun.

Ett samarbete för att hjälpa arbetslösa och arbetsgivare

Samarbetet handlar om att hjälpa arbetslösa ut i arbetslivet. Den vänder sig framför allt till långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, ungdomar, nyanlända, personer som saknar utbildning, men omfattar alla arbetslösa. Överenskommelsen handlar även om kompetensförsörjning och arbetsgivares möjligheter till att hitta rätt arbetskraft. Detta med hjälp av stöd och insatser till de arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera.

- Vi vill underlätta för våra medborgare så att de lättare kommer ut i arbete. Vi ska inte dubbelarbeta, säger Trim Braha på Arbetsförmedlingen östra Skåne.

Emma Frostensson, förvaltningschef på arbete- och välfärdsförvaltningen i Osby kommun håller med:

- Vi ska använda våra resurser effektivt och se till att våra invånare kommer ut i arbete. Men det handlar också om att kompentensförsörja våra företag lokalt och oss själva som arbetsgivare. Vi kommer gemensamt titta på vad behovet är hos arbetsgivarna, och sedan se till att vi rustar personer som ska ut i arbete efter behovet.

Tydligare rutiner och kontaktvägar

Efter reformeringen av Arbetsförmedlingen har det varit otydligt om vad och när samverkan ska ske, och vilka kontaktvägar som gäller. Det har även varit otydligt om vad kommuner kan göra när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser, då det är privata aktörer ska utföra insatserna. Detta ska bli tydligare i och med överenskommelsen om samverkan, som träder i kraft den 1 januari 2023.

- Vi har haft överenskommelse med Arbetsförmedlingen under många år, men jag känner att skillnaden är att det nu har fått kraft ut i organisationerna. Att det har blivit mer konkret hur våra medarbetare ska jobba i kontakten med invånarna. Det viktigaste är att detta inte blir en pappersprodukt, utan att det ger effekt på riktigt, säger Emma Frostensson förvaltningschef på arbete- och välfärdsförvaltningen.

Trim Braha instämmer:

- Det har varit utgångpunkten när vi har påbörjade diskussionen. Därför har vi en strategisk och operativledningsgrupp, säger Trim Braha på Arbetsförmedlingen östra Skåne som är glad för inställningen som Osby kommun har kring samverkan.

Överenskommelsen innebär bland annat att:

  • Arbetslösa får bättre individuella planer för att komma ut på arbetsmarknaden när den individuella planen görs i samverkan, mellan individen, Arbetsförmedlingen och kommunen.
  • Framtagandet av tydliga rutiner och vilka kontaktvägar som gäller.
  • Arbetsförmedlingen har tagit fram en mall för överenskommelsen som gäller i hela Sverige. Detta gör det lättare att samarbeta med andra kommuner kring arbetsmarknadsinsatser.
  • Att samverkan även görs kring kompetensförsörjning och tillväxt, som idag sker kring arbetssökandes utveckling.

Emma Frostensson vill passa på att tacka Pål Cederqvist, Jennifer Engström, Marie Olsson, Madleine Nilsson, Milo Magnusson på Osby kommun, och Trim Braha på Arbetsförmedlingen östra Skåne som har varit med och arbetat fram överenskommelsen.

Bild

Vid signeringen medverkade (från höger): Trim Braha från Arbetsförmedlingen östra Skåne, Pål Cederqvist, verksamhetsutvecklare på arbete- och välfärdsförvaltningen, Emma Frostensson, förvaltningschef arbete och välfärdsförvaltningen, Niklas Larsson (C) kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.

Underskrift av avtal mellan Osby kommun och Arbetsförmedlingen.

Trim Braha från Arbetsförmedlingen östra Skåne skriver under överenskommelsen om samverkan.

Underskrift av avtal mellan Osby kommun och Arbetsförmedlingen östra Skåne

Därefter skriver Emma Frostensson, förvaltningschef på arbete- och välfärdsförvaltningen i Osby kommun, på avtalet.