Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun har tredje bästa hemtjänsten i Skåne

Vi är glada att få berätta att vi får väldigt bra resultat i hemtjänstindex. Av 290 kommuner hamnar Osby kommun på plats 31 och i Skåne län är vi bland topp tre. Hemtjänstindex är en ny mätning som ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner och ge en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, utifrån de äldres perspektiv.

- Det är oerhört glädjande att Osby kommun hamnar så högt i mätningen. Vi ser ett väldigt positivt resultat i vår biståndshandläggning och utförande vilket är roligt och vi har så fantastiska medarbetare, säger Helena Ståhl som är förvaltningschef för Hälsa och omsorg.

Det finns delar att förbättra

Hemtjänstindex ska göra det enkelt för kommuner att se vad som behöver göras för att höja kvalitén på hemtjänsten. Mätningen visar att vi i Osby kommun har en del kvar att göra när det kommer till information på vår hemsida och våra digitala lösningar. Det ska vi arbeta vidare med och se vad vi kan förbättra.

Detta mäter hemtjänstindex

Indexet är en sammanställning av hela processen för hemtjänst från att behov av hemtjänst uppstår, till att en ansökan görs, biståndsbeslut, uppstart och utförande av hemtjänsten. I indexet är alla relevanta mätningar och fakta och all relevant statistik inräknat för att ge en samlad bild.

Hemtjänstindex mäter kvaliteten inom fyra delområden:

  • Information
  • Biståndshandläggning
  • Utförande
  • Stöd och utveckling

Det är ett initiativ från SPF Seniorerna som genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.