Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Välkommen till återhämtningscafé den 30 november

På våra återkommande återhämtningscaféer är alla kommuninvånare som vill träffas i en öppen och trevlig miljö för att lära sig mer om återhämtning välkomna. Varje träff belyser olika ämnen, i nästa träff kommer Peer supporters berätta om sin egna återhämtning. Vi diskuterar även vilken roll skrivandet kan ha för reflektion och förståelse.

Återhämtningscafé är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och psykiatrin i nordöstra Skåne. Medverkar gör personal från Osby kommun, psykiatrin och Peer supporters.

Vi träffas den 30 november kl 17.00–19.30 på Resurshuset/TP, Västra Storgatan 10. Träffen är gratis och det bjuds på fika.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Marie Gassne som är inflytandeansvarig Psykiatrin på e-post marie.gassne@skane.se eller via telefon 0725-99 79 48.

Inbjudan till återhämtningscafé den 30 november Pdf, 194 kB.

Sjö i solnedgång

Vad är en Peer supporter?

En Peer supporter är en medarbetare inom hälso- och sjukvården med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning. Peer supportern erbjuder stöd och vägledning utifrån sina egna upplevelser och fungerar som ett bollplank i patientens återhämtningsresa.