Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hur kombinerar man digitala verktyg med en språkutvecklande undervisning?

Erfarenhetsutbyte, tips och redskap kring ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – det och mycket mer tar deltagarna från fredagens föreläsning med sig. Som en del av Osby kommuns satsning för att främja språk- och kunskapsutvecklingen hos barn och unga bjöds föreläsaren Patricia Diaz in för att prata om vilken roll digitala verktyg kan ha i en språkutvecklande undervisning.

Inför fredagens föreläsning fick personal från gymnasieskolan och yrkesskolan ta del av en bok skriven av Patricia Diaz som handlar om digitala resurser i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under förmiddagen pågick diskussioner kring innehållet av boken och på eftermiddagen föreläste Patricia om hur digitala verktyg kan användas för att stötta arbetet i klassrummet.

Det var en mycket underhållande och intressant föreläsning som bjöd på skratt men även till eftertanke. Jag tar med mig en hel del tips och idéer men även föreläsaren ord om att man bör vara skeptisk och använda digitala verktyg med ett genomtänkt syfte. Först då blir de ett bra hjälpmedel i undervisningen, säger Ewa Nilsson som är lärare på Ekbackeskolan.

Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)?

Grunden till arbetssättet är att skapa plats till elevernas olikheter och att läraren i sin undervisning gör didaktiska val som gynnar interaktion och gör eleverna mer aktiva och medvetna om sitt eget lärande. Alla tar till sig kunskap på olika sätt, därför behöver man prata med eleverna om olika inlärningsstrategier. Att arbeta med detta gör att eleverna känner sig mer delaktiga och reflekterande kring sin egen inlärning, vilket bidrar till att de blir mer motiverade. Språket är nyckeln till kunskap, i alla ämnen. Det är det som är grunden i SKUA.

Hur arbetar Osby kommun med detta?

I Osby kommun har ett antal medarbetare från förskolan, grundskolan och gymnasieskolan blivit utbildade till SKUA-utvecklare. SKUA-utvecklarna arbetar med att sprida kunskapen om hur vi kan främja språk- och kunskapsutvecklingen hos barn och unga genom olika projekt med lärargrupper, föreläsningar och som stöd till annan personal. Satsningen ska gå som en röd tråd genom hela skolan, från förskolan till gymnasiet.

Det kommer ta tid innan vi kan utvärdera nyttan av SKUA-insatsen men förhoppningen är att den, tillsammans med andra fortbildningsinsatser leder till högre måluppfyllelse och mer välmående hos våra elever, säger Malin Hörlén som är en av våra SKUA-utvecklare i kommunen.

Patricia Diaz framför en projektorskärm

Patricia Diaz föreläste under fredagseftermiddagen för personal på gymnasieskolan och yrkesskolan.