Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rondellbygget går enligt plan

Längs riksväg 15 i höjd med Kälsvedsvägen är arbetet med en ny cirkulationsplats i full gång och fortlöper som planerat. Projektet beräknas vara klart i november, enligt tidsplan.

Den nya cirkulationsplanen börjar ta form och just nu anläggs hela vägen där både rondellen samt gång- och cykelväg ska vara. Det har även påbörjats ett arbete med att få samtliga ledningar på plats. Under entreprenadstiden har en tillfällig förbifart byggts för att öka säkerheten för förbipasserande och de som arbetar i området. Hastighetsbegränsningen vid arbetsområdet och på förbifarten är 40km/h.

- Vi uppmanar alla bilister att visa hänsyn till hastighetsbegränsningen. Ser vi att det blir en säkerhetsrisk så kommer ytterligare hastighetssänkande åtgärder behöva göras, säger Robin Carlsson som är projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Drönarbild över cirkulationsplatsen