Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens politiker utbildas inom våld i nära relationer

Nu har flera av Osby kommuns förtroendevalda fått en grundutbildning inom våld i nära relationer. Utbildningen är en del av en större satsning för att upptäcka och förebygga ett stort samhällsproblem som orsakar mycket lidande.

Osby kommun ska bidra till att våld i nära relationer upphör – så lyder ett av målen i Osby kommuns riktlinjer för våld i nära relationer.

Vidare framgår det i riktlinjerna att både medarbetare och politiker ska ha den kompetens som krävs för att uppnå målet. I veckan var det politikernas tur att få en grundläggande utbildning och två som var på plats var kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och vice ordförande Daniel Landin (S).

- Det är viktigt att vi som förtroendevalda ständigt lär oss om detta samhällsproblem som är större än man tror. Vi behöver hålla frågan levande, säger Niklas Larsson (C).

- Då man vet att vart tionde barn bevittnar våld i hemmet någon gång, och vart tjugonde dessutom ofta, så är våld i nära relationer ett oerhört samhällsproblem som vi måste göra allt för att försöka förhindra, berättar Daniel Landin (S).

Utbildningen leddes av Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, som berömde Osby kommun för det gedigna förebyggande arbetet kring samhällsproblemet.

Tillsammans med Kompetenscentrum ska Osby kommun nu säkerställa att kommunens medarbetare och förtroendevalda får kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling inom ämnet.

- Vi vet att ju tidigare våldet upptäcks desto mer fysiska och psykiska skador kan förhindras. Tillsammans är vi många som dagligen träffar kommuninvånare i tjänsten eller på fritiden och tillsammans kan vi göra ännu större skillnad, säger Mariana Möller som är enhetschef för vuxenenheten och öppenvården.

Är du utsatt för våld, misstänker du att någon annan är det eller utövar du själv våld?

Kommunalråden Daniel Landin (S) och Niklas Larsson (C) tillsammans med Toktam och Johanna från Kompetenscentrum som höll i utbildningen.

Emma Frostensson, förvaltningschef för Arbete & välfärd, och Mariana Möller, enhetschef för vuxenenheten och öppenvården, var också på plats.