Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Visselblåsarfunktion införs i Osby kommun

Nu kan kommunanställda och andra som är i beroendeställning till kommunen anonymt rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamhet.

Osby kommun är måna om att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och förhindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

- Vi hoppas ju givetvis att det inte förekommer några allvarliga missförhållanden i kommunens verksamhet, men skulle man misstänka en oegentlighet som strider mot lagen exempelvis ska man kunna rapportera det utan rädsla för repressalier, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Anmälningar lämnas via en e-tjänst och hanteras av en extern och oberoende mottagarfunktion.

Läs mer om visselblåsarfunktionen