Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Högsta invånarantalet på 25 år - vi blir fler!

Under 2021 ökade antalet invånare i Osby kommun jämfört med året innan. I december 2021 bodde 13 269 personer i kommunen vilket är 71 fler än 2020. Det är den högsta befolkningssiffran i Osby kommun på 25 år.

Skåne som helhet ökar sin befolkning och regionen har 1 402 425 invånare vilket är en ökning med 13 089 personer. De allra flesta kommuner i Skåne ökar sin befolkning, endast tre minskar. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

I Osby kommun är det glädjande att antalet invånare har ökat från 13 198 år 2020 till 13 269 år 2021. Det är den högsta befolkningssiffran sedan 1997 och ökningen beror på inflyttning, främst från kommuner i det egna länet.

- Det är positivt med tillväxt och att antalet invånare ökar, det är särskilt viktigt när kommunen nu investerar i bland annat nya förskolor och skolor. Vi ser samtidigt att det går bra för företagen i kommunen och det är bra att fler människor trivs här, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C ).

Collage med bilder på barn som leker, apan och kaninen och en vy över en av handelsgatorna i byn. I ena hörnet finns också ett diagram som visar att befolkningen ökar.