Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ändrade karantänsregler på grund av den höga smittspridningen

Folkhälsomyndigheten ändrade igår den 20 januari förhållningsreglerna kring karantän när man själv eller någon i hemmet är sjuk.

Kortare karantän

Om du har covid-19 ska du stanna hemma i minst 5 dagar (tidigare 7). Du ska ha varit frisk och feberfri i 2 dygn innan du återgår till arbetsplatsen. Det gäller även om du har symtom men inte testat dig.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk kortas också till 5 dagar från det att personen fick symtom.

Undantag från karantän

Om något av följande stämmer in behöver du inte stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk, förutsatt att du själv är symtomfri:

  • Du har vaccinerats med tre doser.
  • Du har haft covid-19 under de senaste tre månaderna.
  • Du tillhör en nyckelfunktion inom samhällsviktig verksamhet, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs.

Även om du är undantagen från karantänsregeln när någon i hushållet är sjuk bör du fortsätta undvika nära kontakter i den mån det är möjligt. Alla bör i första hand arbeta hemifrån om och när arbetet tillåter.

För fullständiga förhållningsregler, gå till Folkhälsomyndighetens webbplats.