Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skogsavverkningen vid Klinten påbörjas

Med anledning av att delar av granskogen i strövområdet Klinten är barkborreskadad börjar avverkningen där den 18 januari. Arbetet beräknas pågå under tre veckor och görs för att skydda de träd som inte har skadats av barkborrar.

Under arbetet med skogsavverkningen kommer Osby kommun att behöva spärra av tillträdesvägar till det område där avverkningen kommer att ske. Det är mycket viktigt att skyddsavståndet till maskinerna respekteras, vilket i normalfallet är 70 m. Anledningen till att den granbarkborreskadade skogen ska avverkas är för att skydda de träd som inte är angripna.

Osby kommun har även på liknande vis gallrat och avverkat i skogen vid Trekanten. Där ligger den avverkade skogen kvar men stockarna kommer under de kommande veckorna att transporteras ut till vägen.

Läs mer om den granbarkborreskadade skogen

Bild