Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby Komvux

På Osby Komvux kan du studera svenska för invandrare (SFI), läsa in eller komplettera grundskole- och gymnasieämnen, samt påbörja olika yrkesutbildningar. Hos oss kan du studera i den takt och studieform som passar just dig. Vissa träffar på plats i skolan är obligatoriska. När det gäller matematik och naturkunskap är det varje vecka. Läraren ger information om exakta tider vid kursstart. Tillsammans öppnar vi nya dörrar till framtiden! Du hittar oss på Södra Portgatan 28 i Osby.

Inför kursstarter/utbildningar hos oss på Osby Komvux kallas du till en obligatorisk träff på skolan, Södra Portgatan 28. Denna träff ges den dagen kursen eller utbildningen startar kl. 14:00 (pågår till ca 16:00).

OBS! viktigt att du kan medverka på denna! På träffen ges information kring utbildningarna och genomgång av studieteknik, specialpedagogiska frågor samt vilka digitala verktyg vi använder i utbildningarna.

Osby Komvux är även ett lärcentrum. Du som studerar vid en yrkeshögskola, högskola eller universitet är välkommen att använda dig av våra studielokaler och teknisk utrustning. För dig som studerar på distans finns även möjlighet att göra din tentamen hos oss.

Dörren vid stora entrén (elevingången) blir låst på fredagar kl.14.00. Om du behöver vara på skolan senare ska du i god tid kontakta Malin på expeditionen tel. 0479-52 85 38 eller malin.dalen@osby.se.

Aktuellt på Osby Komvux

Ansök här!

SFI:

Klicka här och gör din ansökan

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning:

Klicka här och gör din ansökan

Kursstart

Ansök senast

12 augusti

5 juni

16 september

28 augusti

14 oktober

25 september

18 november

30 oktober

  

Vissa kurser har löpande intag och är alltid sökbara.

Yrkesutbildning på gymnasial nivå:

Klicka här och gör din ansökan

Våra yrkesutbildningar på gymnasial nivå, information uppdateras när det är aktuellt för start. Vid frågor maila studie- och yrkesvägledare Mirjam Lindberg, mirjam.lindberg@osby.se.

Yrkeshögskoleutbildning:

Information och ansökan till yrkeshögskoleutbildning svets

Ansökan till vår yrkeshögskoleutbildning (svets) är öppen från och med 13 november, 2023.

Slutbetyg inom Komvux förlängs till 1 juli 2025

Läser du mot ett slutbetyg på vuxenutbildningen?
Regeringen har beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från Komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025.

Information från regeringen

Studerandeenkät

Skolenkäten är en del av Osby Komvux regelbundna kvalitetsgranskning. Syftet med frågorna i skolenkäten är att få en samlad bild över studerandes och lärares pedagogiska och sociala miljö. Enkäternas innehåll utgår från skollagen och läroplanen för vuxenutbildningen.

Undersökningen genomförs två gånger per år och senast den genomfördes var under vecka 21, 2023. Alla studerande i startade kurser erbjöds att deltaga. Totalt var det 78 studerande som svarade av 133 antagna till någon kurs på grundläggande och gymnasiala kurser, samt 63 av 69 inskrivna på SFI-kurser (svenska för invandrare). Områden som undersöks är information, stimulans, stöd, bemötande, inflytande, studiero, trygghet, nöjdhet, ansvar, APL (arbetsplatsförlagt lärande) och LIA (lärande i arbete).

Kontakt

 • Christin Wraae
  Studie- och yrkesvägledare: gymnasiala kurser, yrkesvux
  0479-52 86 43
  christin.wraae@osby.se
 • Mirjam Lindberg
  Studie- och yrkesvägledare: SFI, grundläggande kurser, yrkeshögskola
  0479 -52 85 33
  mirjam.lindberg@osby.se
 • Malin Dalén
  Expedition, Skoladministratör
  0479-52 85 38
  Telefontid klockan 09.00-11.00 och 13.00-14.00
  malin.dalen@osby.se
 • Marie Olsson
  Rektor - Osby Komvux
  0479 - 52 85 34
  marie.olsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Besöksadress:
Södra Portgatan 28 i Osby

Postadress:
Osby kommun
Osby Komvux (Lärcenter)
283 80 Osby

Är du mellan 16-20 år, har hoppat av gymnasiet och saknar annan sysselsättning i form av jobb, studier eller praktik? Då är du välkommen att kontakta oss.

Få hjälp av det kommunala aktivitetsansvaret »