På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Kommunen lanserar felanmälan i mobilen

Från och med idag kan du, via en app i din mobiltelefon, enkelt anmäla fel som du upptäcker i kommunen. Med några enkla knapptryck får kommunens tjänstemän allt de behöver för att åtgärda de brister du upptäckt.

Läs mer

Höjning av avgift för vatten och avlopp

Från och med den 1 juli höjs avgiften för vatten och avlopp (VA) för samtliga fastigheter i kommunen. Denna höjning är nödvändig för att VA-kollektivet ska kunna bära sina egna driftskostnader samt möjliggöra upprustning

Läs mer om: Höjning av avgift för vatten och avlopp

Utdelning av terminskort för gymnasieelever

Här hittar du var och när gymnasielever, som är skrivna i Osby kommun, kan hämta sina terminskort för buss och tåg innan terminsstart. Tänk på att elever med inackorderingsbidrag inte är berättigade till terminskort.

Läs mer om: Utdelning av terminskort för gymnasieelever

Tider för skolstart höstterminen 2015

Måndagen den 24 augusti börjar höstterminen för grundskolor och gymnasium i Osby kommun. Här hittar du tiderna för när första skoldagen börjar på respektive skola, samt när skolskjutsarna hämtar eleverna för hemfärd.

Läs mer om: Tider för skolstart höstterminen 2015