På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Bra mat blir bättre för de äldre

Tidigare år har Socialstyrelsen slagit fast att kommunens äldre är nöjdast i Skåne när det gäller den mat som serveras på äldreboendena. Men kommunens kostorganisation slår sig inte till ro med detta goda resultat.

Läs mer

Har du sökt feriepraktik 2015?

Nu kan alla ungdomar i Osby kommun, som är födda 1998 eller 1999, söka feriepraktik i kommunen. Det finns praktikplatser inom äldreomsorg, förskola, fritidshem, simhall och parkarbete.

Läs mer om: Har du sökt feriepraktik 2015?

Samråd för att möjliggöra elevhem

Kommunen ställer nu ut ett förslag på en detaljplan för fastigheten Barnvagnen 1 i Osby. Allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget fram till den 7 mars 2015.

Läs mer om: Samråd för att möjliggöra elevhem

Dags att söka kommunalt vägbidrag

Personer som vill ansöka om kommunalt underhållsbidrag, i Osby kommun, för vägsamfälligheter eller enskilda vägar, ska lämna in sin ansökan till kommunen senast den 20 mars 2015.

Läs mer om: Dags att söka kommunalt vägbidrag