På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Osby kommun högt upp i ny skolranking

Osby hör till landets 30 bästa skolkommuner. Det visar Sveriges kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser i grundskolan 2016, som fokuserar på elevers kunskapsresultat.

Läs mer
Pojke tittar upp från lärobok under lektion
Lars Ericsson och Marika Bjerstedt hansen håller anförande på Kickstart Osby

Gemensam satsning på förbättrat företagsklimat

En omstart för ett förbättrat samarbete mellan Osby kommun och näringsliv, för att på bästa sätt skapa bättre företagsklimat, utveckla och sätta Osby kommun på kartan. Så kan Kickstart Osby, som inleddes den 23 november.

Läs mer om: Gemensam satsning på förbättrat företagsklimat
Förskolebarn leker med sand ute

Höjd taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från och med den 1 januari 2017 höjs avgifterna inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Osby kommun. Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Läs mer om: Höjd taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Distriktssköterskor Annelie Frostensson och Eva Olsson på familjecentralen

Hela familjens hälsa i centrum

På Familjecentralen i Osby, finns det stor och bred kompetens på barnmorskemottagningen och barnhälsovården. Här kan kvinnor till exempel få råd och hjälp med frågor som rör reproduktiva hälsa och barn gå på hälsobesök.

Läs mer om: Hela familjens hälsa i centrum