På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

En dag för de äldre

För att öka kunskapen om aktiviteter som främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande arrangerar kommunen en "Äldredag" den 7 maj, med intressanta föreläsningar, seminarier, fika och utställare på Borgen i Osby. Välkomna!

Läs mer

Tips för att påverka och granska

Demokratin bygger på öppenhet och möjlighet att påverka. För att ge tips hur man kan gå till väga för att kunna påverka eller granska sin kommun, har kommunens kommunikatör sammanställt sju stycken "demokrati-tips".

Läs mer om: Tips för att påverka och granska

Ombyggnad av riksväg i Osby

På grund av ombyggnad av riksväg 15 (Tvärleden) genom Osby, kommer framkomligheten vara begränsad mellan Västra Storgatan och Theodor Kvants väg. Vägarbetet beräknas pågå från den 31 mars till den 30 maj.

Läs mer om: Ombyggnad av riksväg i Osby

Ekonomiskt stöd för energikartläggning

Det finns ett statligt stöd för företag som vill kartlägga sin energianvändning. Stödet kallas ”energikartläggningschecken” och kan sökas till och med 31 maj 2014. Stödet inkluderar även lantbruk.

Läs mer om: Ekonomiskt stöd för energikartläggning