Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Projekt: Samverkan för fler i arbete

Ett projekt som fokuserade på att ge de som vari ett utanförskap och långvarigt bidragsberoende möjlighet att skaffa sig en utbildning, arbete eller eget företag. Det handlar om människor som har olika former av funktionsnedsättning, utrikesfödda, personer som varit sjukskrivna och ska återgå i arbete samt långtidsarbetslösa.

Från utanförskap till innanförskap

Projektet fokuserade på att ge dessa personer rätt förutsättningar för att ta sig vidare. Vi arbetade efter en metod som vi provat fran under flera år och som visat sig vara effektiv. Metoden innebär att vi kartlägger individer för att hitta deras hinder och resurser. Vi har arbetat aktivt för att deras arbetsförmåga ska bli ordentlig utredd i ett så tidigt skede som möjligt.

Deltagare i projektet har även att fått kompetensutveckling inom arbetsmarknad, svensk arbetsmarknadskultur, övrig samhällsinformation och svenska språket vid behov. Genom projektet har deltagare fått bättre förutsättningar att komma i utbildning, arbete eller eget företag. Utöver arbetet med individer har vi arbetat ut mot arbetsgivare, både inom offentlig och privat sektor.

Vi har lagt stor vikt av en god uppföljning och ett stöd till arbetsgivare genom hela processen.

Projektets arbete symboliseras av att kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar nära tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för målgrupperna.

Till höger på denna sida kan ni ta del av vår slutrapport.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår fram till 2020-01-31

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Europeiska socialfonden