Ange följande för att skapa eller justera en puff:

1. Klicka på bilden och peka ut en puffbild. 2. Skriv en kort puffrubrik och en pufftext. 3. Publicera sidan
Vid publicering sätts adressen som puffen ska länka till under fliken "Meta-data". Här väljs även puffens placering.

Bilder:

Vanlig puff: 585x390 px

Högerpuff startsida: 585x348 px

Småpuffar startsida: 585x329 px

Seniorer håller handen

Puffrubrik:

Stöd till äldre döva och dövblinda

Pufftext:

Stöd till äldre döva och dövblinda