Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rehab- och hjälpmedelsverksamhet

Vid rehabilitering arbetar vi för att skapa förutsättningar för att du ska återfå/bibehålla förmågor som gör att du klarar din vardagliga situation och aktiviteter utifrån din omgivande miljö. Vår målsättning är att verksamheten ska skapa social gemenskap - glädje, trivsel, livskvalitet och hälsa.

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan bland annat underlätta förflyttning eller personlig hygien. Det är gratis att låna hjälpmedel efter utprovning och bedömning av en sjukgymnast eller arbetsterapeut. Bedömningen är avgiftsbelagd. Hjälpmedlen är personliga och var och en är skyldiga att lämna tillbaka dem när behovet inte längre finns. Avgift tas ut när hjälpmedlen hämtas ut, körs hem eller om hjälpmedel hämtas i hemmet efter avslutat behov.

Osby kommun samverkar med tio andra kommuner genom Hjälpmedelscentrum Östra Skåne och en gemensam politisk nämnd. Hjälpmedelscentrum i Östra Skåne finns i Kristianstad och ska trygga de 11 samverkande kommunernas hjälpmedelsförsörjning på ett kostnadseffektivt sätt.
Länk till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne - Krisitanstads kommun

Mötesplatser

Här finns möjlighet till social gemenskap, att delta i olika aktiviteter och arrangemang. Det är en plats där man får lov att "bara vara", känna meningsfullhet och tillhörighet.

Mötesplatserna är en del av Osby kommuns förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det behövs inte något biståndsbeslut för att besöka mötesplatserna.

Mötesplatserna arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån Folkhäslomyndighetens fyra hörnpelare: social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Mötesplatserna finns på Bergfast i Lönsboda och på Rönnebacken i Osby och har öppet en eftermiddag i veckan.

Kontakta verksamheten för mer information:

Bergfast: 0479-52 84 53
Rönnebacken: 0479-52 84 05

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering kan erbjudas efter behovsbedömning av arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet.

Du får råd, stöd och träning i din bostad för att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Träningen är tidsbegränsad utifrån individuella behov och målsättning med hemrehabiliteringen.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Osby och Lönsboda kan kontaktas via kommunens växel.
Telefonnummer: 0479 - 52 80 00

Kontakt

  • Elin Lennartsson
    Tf enhetschef Rehabpersonal
    0479 - 52 83 03
    elin.lennartsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.