Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trygg Hemgång

Om du har behov av utökade insatser efter din sjukhusvistelse kan du efter en bedömning få hjälp i hemmet av oss. Vi möter upp dig redan när du kommer hem och planerar tillsammans med dig vad du behöver stöd och hjälp med. Det kan exempelvis vara rehabilitering, läkemedelshantering, såromläggningar, personlig omvårdnad och hjälp vid matsituationer.

I arbetslaget ingår undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. De utgår från vardagsrutiner och livskvalitet, ser möjligheter och skapar lösningar. Med vårdtagaren och närståendes delaktighet arbetar de för att stärka vårdtagarens självständighet genom bland annat rehabilitering. Om behovet av omvårdnad inte kan tillgodoses i hemmet är vårdtagaren garanterad en korttidsplats istället.

Insatsen är avgiftsbelagd enligt gällande taxa. Mer information kan du få av biståndshandläggare i samband med din ansökan.

Intervju med Sonja Holmgren

Sonja Holmgren berättar om sina goda erfarenheter av Trygg Hemgång i Osby.

Kontakta oss

Telefontider:

Måndag-Fredag: 08.00-16.00

Osby:

Undersköterskor: 0709-88 85 72 Enhetschef: 0479-52 86 15

Lönsboda:

Undersköterskor: 0709-88 85 07 Enhetschef: 0479-52 84 45

Biståndshandläggare: 0479-52 81 09 Osby kommuns växel: 0479-52 80 00