Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

För omsorgstagare

Det är möjligt för dig som är beviljad hemtjänst att välja kommunens hemtjänst eller privat utförare som är godkänd av kommunen.

Information till dig som omsorgstagare

De privata företagen kommer att arbeta på uppdrag av kommunen enligt krav som kommunen har satt upp, vilket är samma krav som kommunen har på sin egen hemtjänst.

Alla utförare, även den kommunala hemtjänsten, får samma ersättning. Ersättningen betalas av kommunen efter utfört arbete.

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är samma oavsett vilken utförare du väljer. Kommunen skickar räkningen till dig.

Hur gör jag om jag vill byta leverantör?

Om du vill byta leverantör kontaktar du din biståndshandläggare.

Bytet sker senast 1 vecka efter att du meddelat biståndshandläggaren.

Får jag välja vilken personal jag vill ha?

Nej. Du får välja en utförare till exempel ”Stinas hemtjänst”, men du får inte välja olika personal hos ”Stinas hemtjänst”.

Hur går det till att välja?

Om du har frågor inför ditt val kan kommunens biståndshandläggare hjälpa dig. När du gjort ditt val meddelar biståndshandläggaren företaget eller kommunens hemtjänst att du valt just dem. Leverantören får då information om vilka insatser du blivit beviljad. Leverantören kontaktar dig och tillsammans gör ni upp en plan för hur och när insatserna ska utföras.

Kan företag välja vilka pensionärer de vill hjälpa? Kan de säga nej till vissa?
Nej, företagen får inte säga nej till enskilda personer. Däremot finns det vissa andra inskränkningar. Företagen väljer vilka geografiska områden inom Osby kommun som de vill arbeta i. Inom de områdena måste de säga ja till alla pensionärer som väljer dem. Företagen har kapacitetstak det vill säga hur många timmar per månad som de kan åta sig. Om taket är nått, behöver inte företaget åta sig ett nytt uppdrag.

Vad är ”tilläggstjänster”?

De privata företagen kan erbjuda dig olika typer av hjälp utöver det som du blivit beviljad av kommunen. Kommunen beviljar exempelvis endast städning av två rum och kök. Har du en större bostad och vill ha hela städad kan ett företag åta sig det. Då betalar du den extra städningen till företaget. Det är viktigt att du vet vad som ingår i det du får från kommunen och vad som inte ingår. När du betalar för tilläggstjänsterna har du möjlighet att göra RUT-avdrag.

Kommer biståndshandläggarna att vara neutrala?

I samband med att du beviljas hemtjänst kommer du att få information om utförarna. Informationen ges av biståndshandläggarna. Handläggarna ska vara objektiva och sakliga. De får inte ta parti för eller emot någon av utförarna.

Exempelbild